Årsmöte för Skellefteå Orienteringsklubb genomförs söndagen den 19:e mars kl. 18.30. Samling på SOK-stugan.
Läs mer här Årsmötet. Varmt välkomna.