Årsmöte 2022

Söndagen den 27/3 kl.18.00 i SOK-stugan

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före årsmötet, maila till skelleftea.ok@gmail.com.
Valberedningen informerar om att det finns möjlighet att nominera sig själv eller någon annan för de styrelseuppdrag som blir vakanta.

Dokumentering
Dagordning »
Verksamhetsberättelse 2021 »
Revisionsberättelse »
Verksamhetsplan 2022

Valberedningens förslag på styrelse 2022
Ordförande: Annika Kruuna (nyval 1 år)
Ledamot 1: Åsa Olsson (1 år kvar)
Ledamot 2: Petter Kajok (1 år kvar)
Ledamot 3 Ola Mannberg (omval 2 år)
Ledamot 4: Niklas Burlin (nyval 2 år)
Ledamot 5: Nicklas Jacobsson (kassör nyval 2 år)
Suppleant: Jörgen Johansson (1 år omval)
Revisorer 1 år (2 personer):
Revisorssuppleanter 1 år (2 personer): Tomas Persson,

Den ekonomiska redovisningen och budget finns på klubbstugan en vecka före årsmötet.