Årsmöte 2024

Söndagen den 17/3 kl.18.00 i SOK-stugan

Missa inte SOK:s årsmöte. Söndag 17:e mars på SOK-stugan. Stadsorientering kl. 15. Enklare förtäring från 17.15 och därefter årsmöte kl. 18. För planeringen önskar vi föranmälan för de som önskar äta innan mötet. Skicka då ett SMS till 070-388 988 0 senast tisdag 12:e mars.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före årsmötet, maila till skelleftea.ok@gmail.com.
Valberedningen informerar om att det finns möjlighet att nominera sig själv eller någon annan för de styrelseuppdrag som blir vakanta, kontakta Johanna Åkerlund ijohanna.akerlund@gmail.com för nominering.

Dagordning och övriga handlingar publiceras här innan mötet.

Varmt Välkomna!

SOKs Verksamhetsberättelse 2023

Motion – utträde ur Friidrottsförbundet

Slutrapport10MILA_Skellefteå2023