Årsmöte 2023

Söndagen den 19/3 kl.18.30 i SOK-stugan

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före årsmötet, maila till skelleftea.ok@gmail.com.
Valberedningen informerar om att det finns möjlighet att nominera sig själv eller någon annan för de styrelseuppdrag som blir vakanta.

DokumenteringVerksamhetsberättelsen för 2022

Dagordning till årsmötet!
Den ekonomiska redovisningen och budget finns på klubbstugan en vecka före årsmötet.

Valberedningens förslag på styrelse 2023
Ordförande: Annika Kruuna (1 år)
Ledamot: Ola Mannberg (1 år kvar)
Ledamot: Niklas Burlin (1 år kvar)
Ledamot: Petter Kajok (omval 2 år)
Ledamot: Åsa Olsson (omval 2 år)
Ledamot: Kassör (VAKANT)
Suppleant: Jörgen Johansson (1 år)
Revisor: Niklas Jakobsson (1 år)