Aktuell information om

Kartritning i Skellefteå

Orienteringsklubbarna i kommunen samarbetar sedan 1970-talet i Kartgruppen med att framställa orienteringskartor. Kartgruppen har nu ett årligt bidrag om 100 000 kr för ändamålet.

De senaste åren har vi börjat tillämpa ny teknik vid framställningen. Underlaget som används är laserscannat och ger mycket hög detaljnivå och exakthet. Vid fältarbetet är numera GPS ett bra hjälpmedel.

Kartgruppen prioriterar just nu att ta fram nya skol- och skolgårdskartor åt alla grundskolor i kommunen. Det innebär i flera fall att de närkartor vi använder för motionsorientering uppdateras. Områden som har reviderats med nya tekniken de senaste åren är bl a Sunnanå-Kvistforsen, Byske, Bergsbyn, Boliden, Bureå och Burträsk. Just nu pågår revidering av Ursviken/Skelleftehamn. Närkartor har reviderats i Drängsmark, Jörn, Boliden. Den enda nya tävlingskartan som tagits fram är den i Munkviken. Ett nytt stort projekt som ska påbörjas är en ny Vitbergskarta som tas fram med nytt underlag.

Vill du veta mer om kartritning kan du kontakta Håkan Lundmark bhakan.lundmark@gmail.com eller Thomas Norström  skelleftea.ok@gmail.com. Teknikfrågor besvarar Hans Nygren karin.hans@gmail.com.