Det här är

Träningsgruppen för dig som är 11-14 år

och som redan kan grunderna i orientering.

I gula gruppen har vi redan lärt oss att följa tydliga ledstänger som stigar och vägar. Vi kommer att öva på att hitta kontroller bredvid ledstänger, på höjdpartier och att använda kompassen för att ta ut riktning i skogen för att ta sig mellan ledstänger. Terrängen mellan stigarna kan vara tuffare och att bli blöt är något man får räkna med! Lämplig klädsel är kläder som går att springa i och som tål skog och mark. Orienteringsskor på fötterna! I denna grupp är det obligatoriskt med personlig kompass och SI-enhet.

Teknikträningar

Under teknikträningarna övar barnen tillsammans med ledarna på ett teknikmoment. Teknikträning är normalt tisdagar mellan 18.00 och 19.15 ( 75 min för skogskul till gul grupp, 90 min för orange och violett grupp). Samlingsplats varierar, se program för översikt.

Detaljer om smlingsplats skickas ut till deltagare per mail. Aktuella datum hittar du här », i vår kalender som uppdateras löpande.

Motionsorientering

Ett ytterligare träningstillfälle ges under motionsorientring. Vi samlas och sedan anmäler man sig på plats och väljer bana i lagom svårighetsgrad. Dessa tillfällen är ett perfekta för föräldrar att se vad barnen klarar av genom att skugga eller samarbeta. Aktiviteten är ej ledd av träningsgruppens ledare men vi kommer ofta att delta.

Info om samlingsplats och tid hittar du här: Motionsorienteringar ».

För fler tillfällen att springa i skog och mark, gå med i Facebook-gruppen: ”Orientering i Skellefteå Kommun”. Där läggs information om fler orienteringaktiviteter i närheten. (https://www.facebook.com/groups/123826337803955/)

Föräldrar

För er som är intresserade av att orientera, passa på att ta en bana samtidigt som barnen är ute i terrängen! Det erbjuds också nybörjarkurs vid samma tillfällen som teknikträningarna. Se vuxensidan för mer info. För de allra yngsta kommer vi att vara mindre i terrängen och därmed så kan även de föräldrar som har barn som inte kan springa själv i skogen passa på och ta en orienteringsbana under tiden. Aktiviteterna kommer att anpassas efter barnens förmåga och föräldrar ska inte vara med som skuggor till barnen. Att springa med eller efter sina barn får ni istället göra på sprintcuper/motionsorienteringar och tävlingarna.

Övriga tävlingar

På tävlingar kan alltid nybörjare delta. Antingen i sällskap av förälder, annan vuxen eller i sällskap ev en jämnårig kompis. Ett kul sätt att hitta i terrängen i ett känt eller okänt område. Resor till tävlingar/läger utanför Skellefteå kommer att anordnas under året. Mer info kommer.

Ledare

Ulf Rudälv
Martin Åkerlund
Erik Holmgren